A Köböre Sport

Az eurázsiai sztyeppék népeinek lovas csapatjátéka évezredek óta szolgálta békeidőben a harcosok lovastechnikai és fizikális képességeinek fejlesztését. 
A játékot kezdetekben a frissen elejtett farkas tetemével játszották, később ezt egy kecske, vagy juh tetem váltotta fel, mely akár 50 kg-t is nyomott. A csapatok, vagy egyéni versenyzők a földre kihelyezett tetemet kell megszerezzék és egy kijelölt pontba bedobják. 
A türk eredetű népek nagy része a mai napig játssza ezt a sportot. Kazahsztánban kokpar, Üzbegisztánban ulak kupkar, kirgizisztánban kokboru néven. Perzsa eredetű nyelvi megnevezése a buzkashi. 
Hazánkban legtovább a kunoknál maradt fenn köböre néven így hazánkban ez a megnevezés a legelterjedtebb. Évtizedek óta hivatalos sportként van bejegyezve ázsia legtöbb országában , nemzetközi világszövetséggel, profi klubbokkal, deklarált sportszabályzattal. 
Nálunk e sport kibontakozása van folyamatban. A nemzetközi pályarajzot és irányelveket átvéve , egy az ázsiaihoz képest sokkal szigorúbb szabályzat került megalkotásra a lovak és lovasok nagyobb biztonságának érdekében, ezenkívül a játékot már egy speciális juh alakot formázó, 20-40 kg között variálható bábuval játsszák. Kárpát-medence szerte kb 15 csapat foglalkozik e sporttal évente 4-5 kupa kerül megrendezésre, a versenyzők, versenyek és érdeklődők száma dinamikusan nő.

Köböre sportszabályzat

A mérkőzést 2 csapat játssza. 1 csapat 3 lovasból és minimum 1, vagy 2 cserejátékosból áll. A játék során egyszerre 3 lovas tartózkodhat a pályán csapatonként. A lovasok lovat cserélhetnek, akár egymás közt is játék közben. Lovasonként maximum 2 ló használható, amennyiben ez a két ló valamilyen oknál fogva nem felel meg a játékosnak – mivel harmadik lovat nem cserélhet –  ki kell állnia a játékból és a tartalék játékost kell beállítani helyette. Mérkőzés közben a játéktéren a versenyzőkön kívül csak a bíró lehet jelen, aki szintén lovon követi a mérkőzést. Aktív játék alatt cserélni nem lehet, megálított játék alatt először lemegy a cserélendő lovas és ezután jöhet be a cserejátékos, mivel csapatonként 3 lovasnál nem lehet egyszerre több a pályán. A pálya szélén 2 vonalbíró figyel, ők gyalogosan és lovon is teljesíthetik feladatukat. A csapattal 1 edző és 1 segítő lehet még jelen a felfestésen kívül a start hely mellett.

Pálya méretei és felfestése:

A játék minimum 50X100 m es füves, vagy homokos pályán játszható. A pálya szélét felfestett, vagy szórt vonal jelzi. Ezenkívül 2 db 3m-es ledobó kör a pálya két végéhez közel, 1 db 10 m átmérőjű párbajkör a pálya közepén, a játékosok start helye valamelyik hosszú oldal szélén a pályán kívül, vele átellenben egy felvevőkör kerül jelölésre festéssel, szórással, vagy egyéb a talajszintből nem kiemelkedő jelöléssel.

A játékeszköz

A játék során a versenyzők egy juh/kecske testet formázó 4 végtaggal rendelkező bábut használnak. Ez lehet bőrből, ill. textilből varrott, fonott, vagy szilikonból készült úgynevezett forma. A megfelelő súlyt a homoktöméssel érik el. 
Felnőtt férfi mérkőzéseken az ajánlott súly minimun 20 kg, ifjúsági és női versenyeken 5-15 kg.


A játék menete

A cél a felvevőkörben elhelyezett kecskebábu (forma) megszerzése és a saját ledobókörbe helyezése. Minden kör rárohanással kezdődik, a csapatok egymás mellől a starthelyről egyszerre indulnak, a bíró sípszóval indítja és állítja meg a mérkőzést. Minden pontszerzést követően a starthelyről rárohanást indít a bíró. A megszerzett kecskét minden csapatnak a saját körébe kell bevinni. Amennyiben a bábu (forma), vagy lovas az alapvonalon kívül kerül, a bíró megállítja a játékot és párbaj következik. A bábut annak a csapatnak kell a pábajkörbe vinni, akinél a vonal elhagyásakor volt. 
A párbaj során csapatonként 1-1 versenyző feláll a párbajkör szemközti széleihez a saját ledobókörének háttal és sípszóra megpróbálják a kecskét megszerezni. A csapat maga dönti el , hogy melyik versenyzőjét küldi párbajra. Ameddig a kecske nem hagyja el a párbajkör vonalát az azt megszerző játékossal , a többi versenyző nem avatkozhat be, ezután viszont folytatódik a csapatos küzdelem. Amennyiben 1 perc alatt sem sikerül felvenni a bábut, a bíró új párost jelöltet ki küzdelemre.
Találatnak az minősül, hogyha a kecske a ledobókörön belül áll meg úgy, hogy a kört ne érintse, ellenkező esetben érvénytelen a találat. A találat tényét mindig a bíró állapítja meg, a találatot sípszóval jelzi. Ha a kecske kigurul a körből, a játék folytatódik tovább, újra elvehető. Amennyiben a bírónak kell megállapítani a találat érvényességét és az ítélet szerint érvénytelen a találat a játék megáll és a párbajkörből csoportos küzdelemmel folytatódik. A párbajkörbe a formát a támadó csapat játékosa viszi. Érvényes találat esetén a játék megáll, és a találatot elszenvedő csapatnak a felvevőkörbe kell vinni a bábut, majd a játék a starthelyről folytatódik.

A játék két félidőből, áll, félidőnként 10-15 perces teljes időtartam megengedett a pálya nagyságától és a tartalék játékosok számától függően. Félidőnél min 10 perces szünet tartandó és térfélcsere is történik. 
Az a csapat győz, amelyik a játékidő végéig több pontot szerez. Egy bevitt találat 1 pontot jelent. Döntetlen esetén 3 perc hosszabbítás következik. Amennyiben ezután sem kerül fölénybe egyik csapat sem, párbajok döntik el a versenyt. Ebben az esetben az a csapat nyeri a párbajt, amelynek párbajra kijelölt játékosa ki tudja vinni a körből a bábut. 4 párbajt játszanak és aki többet nyer meg ebből, az a csapat lesz a győztes. Amennyiben itt is egyenlő az eredmény az 5. párbaj kimenetele dönt.

Versenyzői szabályok

Minden versenyzőtől elvárt a sportszerű, fegyelmezett viselkedés, a szábályok, az emberi biztonság és az állatvédelemi szabályok betartása. Mérkőzés közben megengedett a lovak egymás közötti érintkezése, ütközése, tolása, de ez nem lehet aránytalanul túlzó. Az ütközés erejének aránytalanságát minden esetben a bíró vizsgálja.
A versenyzők egymást, az ellenfél lovát, vagy annak szerszámát nem foghatják meg, ilyen módon mozgásában nem befolyásolhatják. A bábu a lovas előtt a ló marjára fektetve, lábbal a ló valamelyik oldalához szorítva, vagy csak kézzel tartva is vihető, bármennyiszer, bármilyen módon átadható a csapattársnak.
A bábu felvételét csak lóról lehajolva lehet megkísérelni, leszálva szabálytalan.
Lóról eséskor a bíró a játékot megállítja, és ha nem történt szabálytalanság, a játék onnan folytatódik, ahol abbamaradt.
A bábu bármely részének fogása, húzása megengedett akár két kézzel is, ilyen módon el lehet venni az ellenféltől. A kecskét vivő játékos előtt, vagy mögött a ló gerincvonalán túl nyúlni nem lehet, ez alól a párbaj kivétel. Amennyiben a bábut a lovas oldalt viszi, csak a bábu oldaláról lehet megkísérelni annak elvételét, a másik oldalról nem.
A ló marjára keresztbe fektetett formát szintén csak egy oldalról szabad megragadnia az ellenfélnek. A kecskét vivő játékostól tilos 2 oldalról egyszere megragadni és húzni a formát , de mellette haladni lehet, illetve lóval óvatosan eltolni. A bábuért lehajoló játékost tilos a bábu oldaláról támadni.

Lovak állapota, felszerelés

A versenyben csak olyan lovakkal lehet részt venni, amelyek kondíciójuk, viselkedésük, felkészítettségük alapján alkalmasak a játékra. Amennyiben a játék során a ló viselkedése, befolyásolhatatlansága veszélyezteti a többi lovast és lovat, vagy a fizikális állapota okán nem alkalmas a játékra, illetve abban az esetben, ha a felszerelése szabálytalan, vagy a lónak fájdalmat okoz, a bíró azonnal leküldi a lovat a pályáról és helyébe a cserejátékos lép, ilyen esetben is megengedett, hogy a lovas lovat cserélve visszatérjen a pályára.
játék csak nyeregben játszható, hatékony a magasabb első kápával, kapaszkodóval ellátott nyereg, de nem kötelező. A lovakra ínvédő, pataharang felhelyezése ajánlott, vasalt ló is indulhat a versenyen, de sarkalás a hátsó vasakban nem lehet. A játék során sarkantyú nem használható, feszítőzabla sem ajánlott.
A ló hajtásához rugalmas, max 50 cm hosszú, 
fonott vagy szíj jellegű hajtóeszköz (kamcsi) használható, de ez nem lehet a lovas csuklójához szíjazva. Merev pálca nem használható. A ló rendelkezzen a megfelelő állategészségügyi feltételekkel (vérvizsgálat, oltás stb.)

Lovas felszerelése

A játék során fejvédő sisak használata kötelező, ez lehet párnázott sapkaszerű, vagy kemény kobak is, a fejvédőn sild nem lehet. Szemüveget a versenyzők nem hordhatnak, kontaktlencse sem ajánlott. Az évszaknak és időjárásnak megfelelő könnyű, jól szellőző felsőruházat ajánlott, valamint rugalmas nadrág. Minimum lábszárközépig érő csizma hordása kötelező. Ezenkívül gerincvédő, lábszárvédő használata is megengedett. Védőkesztyű viselése rendkívüli módon ajánlott.

Szabálytalanságok, büntetések

Enyhe szabálytalanság esetén a bíró kék lapot mutat, szóban figyelmeztet és a sértett játékos a párbajkörből indul a lábával a ló oldalának szorított bábuval. Súlyosabb szabálytalanság esetén a bíró sárgalapot oszt és 1 percre kiállítja a játékost, a sértett fél a párbajkörből indul a lábával a ló oldalának szorított formával és a szabálytalan csapat emberhátrányban játszik, amíg le nem telik a büntető idő.
Rendkívül súlyos szabálytalanság esetén, vagy ha már 2 sárgalapja van az érintett versenyzőnek, a 3.-ra piros lap jár, az érintett versenyző a meccsen már nem játszhat többet és a csapata 1 percig emberhátrányban játszik. 
Tilos a bíró döntését kritizálni, a bíróval veszekedni. A bírói döntést alaposan alátámasztva lehet kifogásolni, de aktív játék alatt nem. Amennyiben az óvás alaptalan volt, az ellenfél kapja meg a bábut és a párbajkörből indul a játék tovább.

Enyhe szabálytalanságok:

 • ellenfél, vagy ellenfél lovának, szerszámának megfogása mozgás befolyásolása nélkül
 • mérsékelten túlzó ütközések
 • csapattárs lovának hajtása

Súlyos szabálytalanságok:

 • ellenfél, vagy ellenfél lovának, szerszámának megfogása mozgás befolyásolásával
 • nagyobb mértékben túlzó ütközések
 • szabálytalan felvétel (földre leszállva, feladva)
 • szándékos időhúzás
 • ellenfél lovának hajtása
 • bábu nem megfelelő elvétele, húzása (rossz oldalról, ló marján átnyúlva stb.)
 • felvevő játékos bábu felőli támadása
 • ló bántalmazása, túlzott hajtása
 • bíróval szemben tanúsított tiszteletlen viselkedés

Rendkívül súlyos szabálytalanságok:

 • ellenfél, vagy lovának szándékos bántalmazása
 • ellenfél felborítására tett szándékos kísérlet
 • bíró, vagy ellenfél verbális, vagy tettleges bántalmazása

Minden egyéb kérdéses esetben a bíró dönt a retorzió mértékéről.